PRAVILNIK 2. TAKMIČENJA TARTINI - PIRAN

1. član
1. član

2. međunarodno Tartinijevo takmičenje grada Pirana za mlade violiniste in pijaniste organizuje Rotary klub Portorož u okviru projekta Muzika i sport - ruku pod ruku. Partner muzičkog dela projekta je Kulturno društvo Ars Magna.


2. član
DATUM I MESTO ODRŽAVANJA TAKMIČENJA

Tartinijevo takmičenje će se odvijati u Piranu (Slovenija) od 8. do 10. juna 2018 na više različitih lokacija u gradu:

 • u dvorani veduta u rodnoj kući Giuseppea Tartinija (Tartinijev trg),
 • u dvorani Mediadoma Pyrhani i
 • u dvorani Tartinijevog pozorišta.
Priprema i vežbanje pre nastupa mogući su u prostorijama Muzičke škole u Piranu. Zaključni koncert izabranih nagrađenih takmičara održaće se u dvorani Tartinijevog pozorišta u nedelju 10. juna 2018.


3. član
DISCIPLINE I KATEGORIJE

Takmičenje je otvoreno za mlade violiniste in pijaniste svih država.
Raspisano je za dve discipline: violinu solo i klavir solo. Obe discipline su podeljene u 5 takmičarskih kategorija:

 • Kat. A: rođeni nakon 1. januara 2008,
 • Kat. B: rođeni nakon 1. januara 2006,
 • Kat. C: rođeni nakon 1. januara 2004,
 • Kat. D: rođeni nakon 1. januara 2002,
 • Kat. E: rođeni nakon 1. januara 1999.


4. član
PROGRAM

Program za violinu solo:
u kategorijama A in B je slobodan (bez obavezne kompozicije) dok je u kategorijama C, D in E obavezno izvođenje jednog stava (brzog ili sporog) sonate ili koncerta Giuseppea Tartinija te preostali program po slobodnom izboru do propisane minutaže. Ceo program se izvodi na pamet. Izvode se isključivo kompozicije originalno napisane za violinu.

 • Kat. A: ukupno trajanje programa do 7 min.
 • Kat. B: ukupno trajanje programa do 10 min.
 • Kat. C: ukupno trajanje programa do 12 min.
 • Kat. D: ukupno trajanje programa do 15 min.
 • Kat. E: ukupno trajanje programa do 18 min.
(Žiri zadržava pravo da prekine takmičara ukoliko taj prekorači propisanu minutažu.)

Program za klavir solo:
u svim kategorijama je obvezna jedna kompozicija iz klavirskog opusa piranskog kompozitora Bojana Glavine (deo notnog materijala je dostupan u elektronskom obliku na internetnoj stranici takmičenja) te preostali program po slobodnom izboru do propisane minutaže. Ceo program se izvodi na pamet. Izvode se isključivo kompozicije originalno napisane za klavir.

 • Kat. A: ukupno trajanje programa do 7 min.
 • Kat. B: ukupno trajanje programa do 10 min.
 • Kat. C: ukupno trajanje programa do 12 min.
 • Kat. D: ukupno trajanje programa do 15 min.
 • Kat. E: ukupno trajanje programa do 18 min.
(Žiri zadržava pravo da prekine takmičara ukoliko taj prekorači propisanu minutažu.)

Redosled izvođenja kompozicija na takmičenju nije bitan. Na zahtev žirije takmičar mora dati na uvid notno izdanje, po kom je pripremao svoje izvođenje. Odluka o izvođenju repeticija je prepuštena izvođaču.
Tartinijevo takmičenje podstiče kreativnost mladih na področju komponovanja. U svakoj disciplini je takmičaru omogućeno (neobavezno) izvođenje sopstvene, izvorne kompozicije, koja se posebno nagrađuje.


5. član
PRIJAVA I KOTIZACIJA

Prijavu na takmičenje je moguće poslati isključivo u elektronskom obliku preko internetne stranice: www.competition-tartini.eu na kojoj su dostupne on-line prijave za obe takmičarske discipline.

Organizatori prihvataju prijave do popunjenja propisanog najvećeg broja raspisanih mesta - do 70 takmičara za violinu i do 70 za klavir. Kandidati moraju izpunjene prijavnice poslati najkasnije do 14. maja 2018, odnosno do popunjenja propisanih mesta u obema disciplinama. Po prijemu povratne elektronske pošte od strane organizatora, koja će sadržavati i uputstva za plaćanje, potrebno je u u roku od 3 dana posredovati potvrdu o uplati kotizacije. V primeru otkazivanja učešća na takmičenju - kotizacija se ne vraća. Visina kotizacije po kategorijama iznosi:

 • A kategorija 40 eura
 • B kategorija 50 eura
 • C kategorija 50 eura
 • D kategorija 50 eura
 • E kategorija 60 eura


6. član
OCENJIVAČKI SUD - ŽIRI

Ocenjivački sud - žiri - sačinjavaju međunarodno priznati muzičari i pedagozi. Ocene ocenjivačkog suda su konačne, na njih se nije moguće pritužiti. Članovi žirija ne ocenjuju takmičare koji su njihovi učenici ili su sa njima u rodu. Žiri zadržava pravo da u slučaju nedovoljno ubedljivog umetničkog utiska takmičarima ne dodeli nagrade. Takmičari se mogu prijaviti u višu kategoriju od one, kojoj po starosti pripadaju ali se ne mogu takmičiti istovremeno u dvema kategorijama iste discipline. Redosled nastupa takmičara biće određen na osnovu žreba početnog slova i objavljen na internetnoj stranici takmičenja.


7. član
OBAVEZE NAGREĐENIH TAKMIČARA

Svi dobitnici najvišjih nagrada su na poziv organizatora obvezni nastupiti na zaključnom koncertu nagrađenih takmičara, na kojem će im biti uručene nagrade. Ukoliko ne budu učestvovali na zaključnom koncertu gube pravo na nagradu.

Svi takmičari se odriču svih prava u vezi sa radijskim i televizijskim snimanjem i emitovanjem svog takmičarskog nastupa i eventualnog nastupa na zaključnom koncertu nagrađenih uključujući i internetni prenos takmičenja.


8. član
BODOVANJE I NAGRADE

Takmičari će biti ocenjeni po sledećoj lestvici:

 • od 90 do 100 bodova - prva nagrada, diploma i zlatna medalja,
 • od 80 do 89,99 bodova - druga nagrada, diploma i srebrna medalja,
 • od 70 do 79,99 bodova - treća nagrada, diploma i bronzana medalja,
 • manje od 70 bodova - priznanje za učešće.
Rezultati će biti objavljeni najkasnije dva sata po završetku svake kategorije.
Ocenjivački sud može dodeliti posebne nagrade:
 • za najboljeg violinistu/violinistkinju celokupnog takmičenja,
 • za najboljeg pianistu/pijanistkinju celokupnog takmičenja,
 • za najbolje izvođenje obavezne kompozicije,
 • za autorsku, izvornu kompoziciju takmičara,
 • za najperspektivnijeg mladog solistu te
 • druge nagrade na predlog žirije ili organizatora.