PRAVILNIK 2. TEKMOVANJA TARTINI - PIRAN

1. člen
ORGANIZATOR

2. mednarodno Tartinijevo tekmovanje mesta Piran za mlade violiniste in pianiste organizira Rotary klub Portorož, v okviru projekta Glasba in šport z roko v roki. Partner glasbenega dela projekta je Kulturno društvo Ars Magna.


2. člen
DATUM IN PRIZORIŠČA TEKMOVANJA

Tartinijevo tekmovanje bo potekalo v Piranu (Slovenija) od 8. do 10 junija 2018. Prizorišča tekmovanja bodo:

 • dvorana vedut v Tartinijevi hiši (Tartinijev trg),
 • dvorana Mediadoma Pyrhani
 • dvorana Tartinijevega gledališča.
Priprava in vadenje pred nastopom na tekmovanju bo možno v prostorih Glasbene šole v Piranu. Zaključni koncert izbranih nagrajencev bo v Tartinijevem gledališču, v nedeljo 10. junija 2018.


3. člen
DISCIPLINE IN KATEGORIJE

Tekmovanje je odprto za mlade violiniste in pianiste vseh državljanstev.
Razpisano je za dve disciplini: violino solo in klavir solo. Obe disciplini sta razdeljeni na 5 tekmovalnih kategorij:

 • Kat. A: rojeni po 1. januarju 2008
 • Kat. B: rojeni po 1. januarju 2006
 • Kat. C: rojeni po 1. januarju 2004
 • Kat. D: rojeni po 1. januarju 2002
 • Kat. E: rojeni po 1. januarju 1999


4. člen
PROGRAM

Program za violino solo: v kategorijah A in B je prost (brez obvezne skladbe), medtem ko je v kategorijah C, D in E obvezna izvedba enega stavka (hitrega ali počasnega) sonate ali koncerta Giusseppa Tartinija ter ostale skladbe po prosti izbiri do predpisane minutaže. Izvajajo se lahko le originalna dela za violino. Program se v celoti izvaja na pamet.

 • Kat. A: skupno trajanje programa do 7 min.
 • Kat. B: skupno trajanje programa do 10 min.
 • Kat. C: skupno trajanje programa do 12 min.
 • Kat. D: skupno trajanje programa do 15 min.
 • Kat. E: skupno trajanje programa do 18 min.
Ocenjevalna komisija lahko tekmovalca prekine, če ta prekorači predpisano minutažo.

Program za klavir solo: v vseh kategorijah je obvezna ena skladba iz klavirskega opusa piranskega skladatelja Bojana Glavine (del notnega materiala je dosegljiv v elektronski obliki na spletni strani tekmovanja) ter ostale skladbe po prosti izbiri do predpisane minutaže. Izvajajo se lahko le originalna dela za klavir. Program se v celoti izvaja na pamet.

 • Kat. A: skupno trajanje programa do 7 min.
 • Kat. B: skupno trajanje programa do 10 min.
 • Kat. C: skupno trajanje programa do 12 min.
 • Kat. D: skupno trajanje programa do 15 min.
 • Kat. E: skupno trajanje programa do 18 min.
Ocenjevalna komisija lahko tekmovalca prekine, če ta prekorači predpisano minutažo.

Vrstni red izvajanja skladb ni pomemben. Na zahtevo komisije mora tekmovalec predložiti notno izdajo, iz katere je pripravil izvedbo. Odločitev o izvajanju repeticij je prepuščena izvajalcu.
Tekmovanje podpira ustvarjalnost mladih na področju skladanja. V vsaki disciplini je možna (neobvezna) tudi izvedba lastne, izvirne skladbe, ki se posebej nagrajuje.


5. člen
PRIJAVA IN KOTIZACIJA

Prijave na tekmovanje potekajo izključno na spletni strani www.competition-tartini.eu, kjer so na voljo obrazci za vse tekmovalne sekcije. Organizatorji sprejemajo prijave do zapolnitve mest – do 70 tekmovalcev za violino in do 70 za klavir oziroma do zapolnitve mest v obeh disciplinah.

Kandidati morajo prijave poslati do najkasneje 14. maja 2018. Po prejemu povratne elektronske pošte s strani organizatorja, ki bo vsebovala tudi plačilna navodila, je potrebno v 3 dneh posredovati potrdilo o vplačilu kotizacije na račun organizatorja in priložiti kopijo veljavnega osebnega dokumenta v pdf obliki. V primeru neudeležbe se kotizacija ne povrne. Višina kotizacije:

 • A kategorija 40 evrov
 • B kategorija 50 evrov
 • C kategorija 50 evrov
 • D kategorija 50 evrov
 • E kategorija 60 evrov


6. člen
OCENJEVALNA KOMISIJA – STROKOVNA ŽIRIJA

Ocenjevalno komisijo sestavljajo mednarodno priznani glasbeniki in pedagogi. Ocene komisije so dokončne in na njih ni možna pritožba. Člani žirije ne ocenjujejo kandidatov, ki so njihovi učenci, ali s katerimi so v sorodstvu. Komisija si pridržuje pravico, da ne podeli nagrad v primeru nezadostnega umetniškega vtisa pri tekmovalcih. Tekmovalci se lahko vpišejo v višje kategorije, vendar ne morejo tekmovati v več kategorijah. Vrstni red nastopajočih bo določen in objavljen na spletni strani tekmovanja z žrebom začetne črke.


7. člen
OBVEZNOSTI NAGRAJENIH TEKMOVALCEV

Vsi prejemniki najvišjih nagrad so na vabilo organizatorja obvezni nastopiti na zaključnem koncertu nagrajencev, kjer jim bodo podeljene nagrade. Če se ga ne udeležijo, izgubijo pravico do nagrade. Vsi tekmovalci se odpovedujejo vsem pravicam ob radijskem ali televizijskem snemanju in predvajanju njihovega tekmovalnega nastopa ali zaključnega koncerta nagrajencev (vključno z internetnim prenosom tekmovanja).


8. člen
TOČKOVANJE IN NAGRADE

Tekmovalci bodo ocenjeni po naslednji točkovni lestvici:

 • od 90 do 100 točk - prva nagrada, diploma in zlata medalja,
 • od 80 do 89,99 točk - druga nagrada, diploma in srebrna medalja,
 • od 70 do 79,99 točk - tretja nagrada, diploma in bronasta medalja,
 • pod 70-timi točkami - priznanje za udeležbo
Rezultati bodo objavljeni največ dve uri po koncu vsake kategorije.
Strokovna žirija lahko dodeli posebne nagrade:
 • za najboljšega violinista/violinistko celotnega tekmovanja,
 • za najboljšega pianista/pianistko celotnega tekmovanja,
 • za najboljšo izvedbo obvezne skladbe,
 • za lastno, izvirno skladbo,
 • za najobetavnejšega mladega solista ter
 • druge nagrade po predlogu žirije ali organizatorja.