Slovensko   Italian   English    
Nagrade / sponzorji / donatorji


- Nagrada za najboljšega violinista (ko) celotnega tekmovanja
Premio particolare al/alla miglior/e violinista del concorso
Best violin solo player in all categories
300,00 €

- Nagrada za najboljšega pianista (ko) celotnega tekmovanja
Premio particolare al/alla miglior/e pianista del concorso

Best piano solo player in all categories
300,00 €

- Nagrada za najobetavnejšega mladega solista violinista
Premio particolare al più promettente giovane solista violinista
Most promising young violin solo player
150,00 €

- Nagrada za najobetavnejšega mladega solista pianista
Premio particolare al più promettente giovane solista pianista
Most promising young piano solo player
150,00 €

- Prva nagrada / Primo premio / 1st prize
od 90 do 100 točk / da 90 a 100 punti / from 90 to 100 points
diploma in zlata medalja / diploma e medaglia d'oro /
certificate and gold medal

- Druga nagrada / Secondo premio / 2nd prize
od 80 do 89,99 točk / da 80 a 89,99 punti / from 80 to 89,99 points
diploma in srebrna medalja / diploma e medaglia d'argento /
certificate and silver medal

- Tretja nagrada / Terzo premio / 3rd prize
od 70 do 79,99 točk / da 70 a 79,99 punti / from 70 to 79,99 points
diploma in bronasta medalja / diploma e medaglia di bronzo /
certificate and bronze medal

- Priznanje za udeležbo / attestato di partecipazione / certificate of participation
do 69,99 točk / sotto ai 70 punti / under 70 points
diploma / diploma / certificate

Druge nagrade po predlogu žirije ali organizatorja
Altri premi su proposta della giuria o dell’organizzatore
Other prizes per judge´s proposal

 

Posebne nagrade:
 
    posebne nagrade za višje kategorije (4. do 6.):

- Društvo prijateljev glasbe iz Kopra
DPG ponuja prvonagrajencema v 5. kategoriji (disciplina klavir)
in v kategoriji C (komorne skupine) koncert (vsak polovico) v okviru
sezone društva v letu 2023.
https://www.dpgkoper.com/


 

- Nagrada Avditorija Portorož
Avditorij Portorož – Portorose zagotovi obetavnim mladim
glasbenikom, po izboru žirije tekmovanja mladih violinistov in
pianistov – Tartini 2022, nastop na otvoritvenem koncertu
Piranskih glasbenih večerov 2023.
https://www.avditorij.si/
 
    posebne nagrade za nižje kategorije (1. do 3.):

- Društvo prijateljev glasbe iz Kopra
DPG Koper ponuja najboljšemu slovenskemu violinistu v 1. kategoriji,
kotizacijo v višini 110€, za udeležbo na orkestrskemu kampu
Mali filharmonik (od 25.6 do 2.7.2022)
https://www.malifilharmonik.com/


 

- Kotizacija v vrednosti 290 eur za aktivno udeležbo na
11. Poletni glasbeni akademiji v Izoli, ki jo podeljuje profesorica

Selma Chicco Hajdin
najobetavnejšemu tekmovalcu ali najobetavnejši
tekmovalki v disciplini klavir (v 2.kategoriji).
https://www.selmachiccohajdin.com/akademija/


 

- Kulturno društvo Ars Magna
podeljuje obetavnemu pianistu/pianistki v 2. kategoriji naslednjo
nagrado: kotizacija v vrednosti 260 eur za aktivno udeležbo na
7. klavirski šoli KreativKlavir v Kopru od 10. do 16. julija 2022,
predavateljice Valentine Češnjevar.
https://valentinacesnjevar.com/ 
    posebne nagrade za lastne skladbe in za najboljšo izvedbo
obvezne skladbe pianistom:

- KD Ars Magna podeljuje vsem pianistom, dobitnikom posebnih
nagrad, notne zbirke skladb Bojana Glavine.

https://www.kdarsmagna.com/ 

DONATORJI TARTINI TEKMOVANJA 2022


Hotel Piran


Cvetličarna Nataša Portorož


 

Gradbena hiša Skubic Ljubljana


 


 


 

- Kajster shipping d.o.o.
- Ubald Trnkoczy
- Gianni Lacovich
- Ivan Majcen
- Tomljanović Daniel